Phần mềm quản lý nước – Water Total Solution

Chức năng chính

Phần mềm quản lý nước – Water Total Solution, quản lý mạng lưới tài sản + thiết bị + khách hàng trên nền bản đồ, có các chức năng chính như sau:

 • Quản lý khách hàng & biến động khách hàng.
 • Quản lý dịch vụ & biến động dịch vụ
 • Ghi – hóa đơn – thu.
 • Quản lý mạng lưới.
 • Sửa chữa – bảo trì – bảo dưỡng đồng hồ khách hàng.
 • Sửa chữa – bảo trì – bảo dưỡng mạng lưới.
 • Quản lý vật tư.
 • Lắp đặt ống nhánh: chiết tính, thi công, vật tư lắp đặt,…
 • Quản trị: người dùng & nhóm, phân quyền, lưu nhật ký cập nhật – đăng nhập, sao lưu phục hồi,…
 • Tìm kiếm, tra cứu & cập nhật thông tin trên nền GIS nhanh chóng, mềm dẻo, thuận tiện & linh hoạt,…
 • Có thể áp giá theo nhiều hình thức một cách mềm dẻo & thuận tiện: theo lũy tiến, theo định mức, theo đối tượng sử dụng,…
 • Giao diện tìm kiếm & cập nhật dữ liệu nhanh chóng, mềm dẻo, thuận tiện & linh hoạt,…
 • Tra cứu thông tin sử dụng nước, hóa đơn của khách hàng qua tin nhắn SMS, thư thoại, giao diện website.
 • Gởi thông tin hóa đơn cho khách hàng bằng Email.
 • Các báo cáo, hóa đơn, chuẩn thu & thống kê, biểu đồ,… phong phú.
 • Tất cả các báo cáo, thông kê đều có thể kết xuất ra các định dạng: .doc, .xls, .pdf, .rtf, .txt,…
 • Chạy trên mạng LAN, WAN.
 • Cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server hoặc Oracle.

Phần mềm quản lý nước - Watertotal Solution

Khách hàng

 •  CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ THỦY LỢI BÌNH PHƯỚC (TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG TẠI VĂN PHÒNG CÔNG TY VÀ TOÀN BỘ HỆ THỐNG NƯỚC SẠCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC)
 • TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN BÌNH THUẬN (TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG TẠI VĂN PHÒNG TRUNG TÂM VÀ HƠN 35 HỆ THỐNG NƯỚC SẠCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN)
 • TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN BÀ RỊA – VŨNG TÀU (TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG TẠI VĂN PHÒNG TRUNG TÂM VÀ HƠN 35 HỆ THỐNG NƯỚC SẠCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU)
 • TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN BÌNH ĐỊNH (TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG TẠI VĂN PHÒNG TRUNG TÂM VÀ HƠN 20 HỆ THỐNG NƯỚC SẠCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH)
 • BAN QUẢN LÝ CÁC HỆ THỐNG CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN NINH THUẬN
 • BAN QUẢN LÝ NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TUY PHƯỚC – BÌNH ĐỊNH
 • TRUNG TÂM NƯỚC SINH HOẠT VÀ MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN TỈNH ĐẮK LẮK
 • BAN QUẢN LÝ CẤP VÀ THOÁT NƯỚC HUYỆN TÂY SƠN – BÌNH ĐỊNH

XEM THÊM