Công cụ biên tập bản đồ trên nền Mapinfo

Chức năng chính

Công cụ biên tập bản đồ chạy trên nền Mapinfo, tự động thực hiện + biên tập hàng loạt các công việc (trên tất cả các khổ giấy tùy chọn) sau:

  • Xử lý trên nhiều lớp
  • Xử lý tất cả phần Map và Info của Mapinfo
  • Tách lớp
  • Tách lô, thửa,…
  • Kẻ khung, lưới,…
  • Đánh nhãn theo tất cả những kiểu nhãn hiện có hoặc đánh nhãn theo tùy chọn của người sử dụng
  • Biên tập bản đồ
  • Tạo tiêu đề, chú dẫn,…
  • Tạo layout

Bản quyền phần mềm PXTSoft

Khách hàng

  • Công ty cổ phần tư vấn lâm – nông nghiệp Lâm Đồng

XEM THÊM