Công cụ biên tập bản đồ trên Mapinfo PnTm@p©

Chức năng chính

Thông tin chi tiết về công cụ: http://pxtmap.com/, Tải về

Công cụ biên tập bản đồ chạy trên nền Mapinfo, tự động thực hiện + biên tập các công việc sau:

 • Biên tập theo nhiều dạng bản đồ chuyên đề dựa trên mẫu template
 • Tự động xác định khổ giấy, kiểu giấy
 • Cho phép chọn khổ giấy, kiểu giấy
 • Xử lý trên nhiều lớp
 • Cắt bản đồ theo dạng toàn khung lưới hoặc theo hình dạng đối tượng
 • Xử lý tất cả phần Map và Info của Mapinfo
 • Tách lớp bản đồ
 • Kẻ khung, lưới,…
 • Tạo tiêu đề tự động
 • Tạo cột ký tự động
 • Tạo chú dẫn tự động
 • Đánh nhãn tự động theo tất cả những kiểu nhãn hiện có hoặc đánh nhãn theo tùy chọn của người sử dụng
 • Hướng Bắc
 • Tự động tô màu, định dạng các đối tượng bản đồ theo quy định
 • Tạo đường viền tự động
 • Tạo Workspace tự động
 • Tạo Layout tự động
 • Tải ảnh bản đồ từ Google, Bing, Yahoo, OpenStreetMap,… về Mapinfo

XEM THÊM