Phần mềm quản lý trung tâm gia sư, trung tâm dạy thêm/học thêm – TCMS

Chức năng chính

Phần mềm quản lý trung tâm gia sư, trung tâm dạy thêm/học thêm – TCMS có các chức năng chính như sau:

  • Quản lý học sinh, giáo viên, lớp học,…
  • Điểm danh học sinh, chấm công giáo viên bằng vân tay.
  • Thông báo vắng, đổi lịch học, nhắc học phí tự động bằng SMS, e-mail.
  • Thu học phí theo khóa, tháng, môn, kiểm tra bài vở,…
  • Chia lương giáo viên theo các hình thức: Khoán, cố định, doanh thu,…
  • Tự động e-mail tự động tình hình ghi danh, học phí,… cho giáo viên.

Bản quyền phần mềm PXTSoft

Khách hàng

  • Trung tâm Nhật Anh (4 chi nhánh) – Đà Lạt, Lâm Đồng
  • Trung tâm Nhật Anh Trung Sơn – Đức Trọng, Lâm Đồng
  • Trung tâm Đức Chính – Di Linh, Lâm Đồng
  • Trung tâm Minh Hoàng – 18/G2, KP.1, P. Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

XEM THÊM