Phần mềm dịch vụ môi trường rừng trên nền GIS (Mapinfo)

Chức năng chính

Phần mềm dịch vụ môi trường rừng trên nền GIS (Mapinfo) có các chức năng chính sau:

 • Tạo và xử lý bản đồ (Map) và dữ liệu (Info) của phần mềm Mapinfo một cách độc lập (không cần cài đặt phần mềm Mapinfo)
 • Xử lý trên nhiều lớp
 • Quản lý khách hàng
 • Tách lô, thửa,…
 • In bản đồ lô, thửa,… theo khách hàng
 • Kẻ khung, lưới,…
 • Đánh nhãn theo tất cả những kiểu nhãn hiện có hoặc đánh nhãn theo tùy chọn của người sử dụng
 • Biên tập bản đồ
 • Tạo tiêu đề, chú dẫn,…

Bản quyền phần mềm PXTSoft

Khách hàng

 • Công ty cổ phần tư vấn lâm – nông nghiệp Lâm Đồng
 • Toàn bộ chủ rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

XEM THÊM