Phần mềm khai thác chính rừng

Chức năng chính

Phần mềm khai thác chính rừng có các chức năng chính như sau:

  • Quản lý theo địa bàn hành chính, tiểu khu, khoảnh, lô,…
  • Quản lý các phiếu bài, phiếu điều tra.
  • Quản lý loài cây, sản lượng và các đặc tính.
  • Tính sản lượng, các chi phí khai thác, làm đường, cầu/bãi vận chuyển,…

Bản quyền phần mềm PXTSoft

Khách hàng

  • Công ty cổ phần tư vấn lâm – nông nghiệp Lâm Đồng

XEM THÊM