Phần mềm quản lý trung tâm gia sư, trung tâm dạy thêm/học thêm – TCMS

Chức năng chính

Phần mềm quản lý trung tâm gia sư, trung tâm dạy thêm/học thêm – TCMS có các chức năng chính như sau:

  • Quản lý học sinh, giáo viên, lớp học,…
  • Điểm danh học sinh, chấm công giáo viên bằng vân tay.
  • Thông báo vắng, đổi lịch học, nhắc học phí tự động bằng SMS, e-mail.
  • Thu học phí, chia lương giáo viên.
  • Tự động e-mail tự động tình hình ghi danh, học phí,… cho giáo viên.

Bản quyền phần mềm PXTSoft

Khách hàng

  • Trung tâm Nhật Anh (4 chi nhánh) – Đà Lạt
  • Trung tâm Nhật Anh Trung Sơn – Đức Trọng
  • Trung tâm Đức Chính – Di Linh

XEM THÊM