Công cụ biên tập bản đồ trên Mapinfo PnTm@p©

Chức năng chính

Thông tin chi tiết về công cụ: http://pxtmap.com/, Tải về

Công cụ biên tập bản đồ chạy trên nền Mapinfo, tự động thực hiện + biên tập các công việc sau:

  • Biên tập theo nhiều dạng bản đồ chuyên đề dựa trên mẫu template
  • Tự động xác định khổ giấy, kiểu giấy
  • Cho phép chọn khổ giấy, kiểu giấy
  • Xử lý trên nhiều lớp
  • Cắt bản đồ theo dạng toàn khung lưới hoặc theo hình dạng đối tượng
  • Xử lý tất cả phần Map và Info của Mapinfo
  • Tách lớp bản đồ
  • Kẻ khung, lưới,…
  • Tạo tiêu đề tự động
  • Tạo cột ký tự động
  • Tạo chú dẫn tự động
  • Đánh nhãn tự động theo tất cả những kiểu nhãn hiện có hoặc đánh nhãn theo tùy chọn của người sử dụng
  • Hướng Bắc
  • Tự động tô màu, định dạng các đối tượng bản đồ theo quy định
  • Tạo đường viền tự động
  • Tạo Workspace tự động
  • Tạo Layout tự động
  • Tải ảnh bản đồ từ Google, Bing, Yahoo, OpenStreetMap,… về Mapinfo

XEM THÊM